Follow by Email

torsdag 25 januari 2018

Litet test i meteorologi

fredag, den 2/2, kommer eleverna att ha ett lite test i meteorologi. Det finns ett häfte i Classroom som vi har gått igenom. Läser man på det häftet kommer man att klara testet.
Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar